להלן המחירים הממוצעים נכון ליום 03/01/2016 - יום א: 

 

פירות וירקות

מחיר סיטוני ממוצע בש''ח

פירות