עריכה: אביבה ווקנין
רכזת בכירה
שיווק תוצרת חקלאית

שוק סיטוני
 
:מחיר ממוצע שבועי :מחיר יומי
ירקות    ירקות 
פירות    פירות 
הדרים    הדרים 
 
       שוק קימעוני מהחי   
תל-אביב 
ירושלים 
חיפה 


הקלדה: סימה כהן